Diagnoza


Oferujemy diagnozę:

- integracji sensorycznej;
- dysleksji;
- osobowości;
- temperamentu;
- inteligencji;
- predyspozycji zawodowych;
- kompetencji społecznych;
- zaburzeń emocjonalnych i psychicznych;

Każda diagnoza kończy się wystawieniem opinii.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
 • integracja sensoryczna

  Diagnoza SI obejmuje wywiad z rodzicami, obserwację dziecka i przeprowadzenie specjalistycznych testów integracji sensorycznej. Testy te szczegółowo badają rozwój odbioru i przetwarzania informacji dotykowych, równoważnych i proprioceptywnych. Testy SI obejmują także umiejętność planowania ruchu, znajomość ciała, motorykę małą i koordynację wzrokowo ruchową. Zebrane w ten sposób informacje, pozwalają terapeucie zdiagnozować gdzie dokładnie leży problem i opracować szczegółowy plan terapii dla danego dziecka.

 • zaburzenia emocjonalne

  diagnoza zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i ADHD

  zaburzenia zachowania są rozpoznawane w przypadku, gdy charakterystyczny dla dziecka wzorzec aspołecznego postępowania powtarza się wielokrotnie, (...)

 • ocena dojrzałości szkolnej

  Ocena stopnia dojrzałości szkolnej jest oceną poziomu rozwoju dziecka w danym momencie z punktu widzenia gotowości do rozpoczęcia nauki.