kursy przygotowujące do sprawdzianu po klasie 6


Zajęcia dla dzieci » dzieci szkolne  » kursy przygotowujące do sprawdzianu po klasie 6

Uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej zapraszamy na kursy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty. Ich celem jest przypomnienie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnych do osiągnięcia wysokich wyników na sprawdzianie po szóstej klasie szkoły podstawowej. Kurs składa się z dwóch bloków:
•    matematyczno – przyrodniczego
•    humanistycznego
Wyniki egzaminu szóstoklasisty pozwalają na pełną informację o osiągnięciach uczniów oraz stają się podstawą podjęcia decyzji dotyczącej dalszego kształcenia dziecka. Bardzo dobry wynik sprawdzianu to sukces na dalszym etapie kształcenia - w gimnazjum.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com