całościowe zaburzenia


Terapia » całościowe zaburzenia

Terapia całościowych zaburzeń rozwoju odbywa się w oparciu o indywidualny program terapeutyczny opracowany dla pacjenta.
1.    Terapia indywidualna – indywidualna stymulacja rozwoju z zastosowaniem elementów terapii behawioralnej
2.    Terapia grupowa- trening/ rozwój umiejętności społecznych
3.    Terapia logopedyczna
4.    Terapia psychopedagogiczna – stymulacja umiejętności szkolnych
5.    Kształtowanie postaw rodziców w zakresie rozwoju umiejętnego wspierania rozwoju dziecka na co dzień (psychoedukacja, trening umiejętności, rozwój relacji)
Terapia, jaką wykorzystujemy w pracy z dzieckiem opiera się na procedurach Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Podstawowym celem terapii jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą uzyskać niezależność w domu, przedszkolu, szkole. Nasza praca podczas terapii skupia się na systematycznym wzmacnianiu zachowań pożądanych, adaptacyjnych oraz redukowaniu zachowań niepożądanych, które powodują spowalnianie uczenia się.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com