Diagnoza


Oferujemy diagnozę:

- integracji sensorycznej;
- dysleksji;
- osobowości;
- temperamentu;
- inteligencji;
- predyspozycji zawodowych;
- kompetencji społecznych;
- zaburzeń emocjonalnych i psychicznych;

Każda diagnoza kończy się wystawieniem opinii.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
 • diagnoza

   Jednym z głównych zadań poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Diagnozą zajmuje się psycholog i pedagog, których badania uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami specjalistów np. logopedy, rehabilitanta, neurologa. Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców, lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia  i dorośli zgłaszają się samodzielnie.

 • opinie

  Każda opinia  wydawana jest  w odniesieniu do:
  •    do wniosku złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów,
  •    a w przypadku pełnoletniego ucznia przez samego zainteresowanego. (...)

 • diagnoza psychologiczna

  Jest to opis funkcjonowania psychicznego jednostki, który zawiera:
   
  - określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
  - opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
  - wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
  - prognozy na przyszłość.

 • diagnoza pedagogiczna

  Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, spostrzeganie na materiale literowym oraz bezpośrednią pamięć wzrokową, (...)

 • diagnoza rehabilitacyjna

  ocena rozwoju ruchowego dotyczą szeroko pojętych możliwości motorycznych i wydolnościowych pacjenta.

Strony: