Zespół


Zatrudniamy pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com