terapia logopedyczna


Terapia » terapia logopedyczna

terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mających problemy z prawidłową wymową. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka i poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną obejmującą: wywiad z rodzicami, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej.
W trakcie terapii logopedycznej zajmujemy się:
•    korygowaniem nieprawidłowości wymowy pojawiających się w okresie rozwoju mowy,
•    korygowaniem wad wymowy po zakończonym procesie rozwoju mowy,
•    rozwijaniem i wzbogacaniem słownika czynnego.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com