Terapia


 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
 • fizjoterapia

  W naszej poradni prowadzimy rehabilitacje indywidualną dzieci. Absolwenci fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie wykorzystują standardowe  metody terapii wykorzystują wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, m.in.:(...)

 • terapia pedagogiczna

  terapia pedagogiczna (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

  zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży mających trudności i problemy z:
  •    koncentracją uwagi,
  •    małą i dużą grafomotoryką,
  •    koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową (...)

 • Terpia psychologiczna

  Zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)

 • dyskalkulia

  terapia trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

  Pseudodyskalkulia - występuje, gdy dziecko nie jest w stanie wykazać swoich potencjalnych zdolności matematycznych wskutek zaburzeń emocjonalnych, choroby fizycznej, zmęczenia czy braków w wiadomościach.

 • terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna - wad wymowy oraz zaburzeń komunikacji językowych