zaburzenia emocjonalne


Terapia » zaburzenia emocjonalne

Terapia dziecka ukierunkowana jest na rozwój i kształcenie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli oraz przyjaznych sposobów prowadzenia komunikacji. Ma na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych oraz opanowanie technik kontroli własnych emocji, a także umiejętności ich identyfikacji i świadomości ich źródeł.
Zasadniczym celem terapii jest stymulowanie:
- funkcji percepcji słuchowej
- funkcjipercepcji wzrokowej
- rozwoju motorycznego
- ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi
- wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego
- kształtowanie umiejętności emocjonalnych (m.in. panowanie nad wybuchami złości, impulsywnością)
- kształtowanie umiejętności społecznych (m.in. czekanie na swoją kolej, wykonywanie poleceń, przestrzeganie reguł i zasad)
W trakcie terapii tworzone są sytuacje dające możliwość odreagowania napięcia psychoruchowego oraz emocjonalnego.
Indywidualne spotkania z dzieckiem wypełnione są zabawą w czasie której odgrywamy scenki, bawimy się w teatr, wycinamy, rysujemy, kleimy, rozmawiamy, słuchamy i robimy wiele innych rzeczy, które sprawiają radość i przyjemność.
Plan terapii każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb dziecka.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com