trening ortograficzny


Terapia » trening ortograficzny

Trening ortograficzny

został stworzony i opracowany dla potrzeb wspierania terapii pedagogicznej. Celem terapii jest zaproponowanie zadań, które dadzą szansę na zapamiętanie nie tylko reguł rządzących polską pisownią, ale i jak największej ilości wyrazów z trudnością ortograficzną.
trening ortograficzny ma na celu przede wszystkim:
•    podawać niezbędną wiedzę ortograficzną w sposób uporządkowany i maksymalnie przystępny,  
•    utrwalać wzrokowe  obrazy słów, co jest konieczne do osiągnięcia zadowalającej sprawności ortograficznej, zwłaszcza w przypadku uczniów w starszym wieku szkolnym,
•    aktywizować i mobilizować uczniów do pracy nad sprawnością ortograficzną,
•    wyrównywać braki w wiadomościach z ortografii (wielu uczniów nie zna podstawowych reguł ortograficznych, co w przypadku uczniów dyslektycznych nie zapobiega popełnianiu błędów, ale jest jednym z ważnych czynników opanowania poprawnej pisowni),
•    przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com