O nas


Motto:
„Czasami, żeby zrobić pierwszy krok,  potrzebna jest czyjaś pomoc” Jodi Picoult

 

Misja poradni
Jesteśmy zespołem specjalistów gotowych do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej i rehabilitacyjnej. W swojej pracy kierujemy się dbałością
o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy towarzyszyć im w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami - na miarę ich aspiracji. Rodziców i nauczycieli wspieramy w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej. Naszą pomocą obejmujemy również osoby dorosłe.
Poradnia ściśle współpracuje z rodzicami, placówkami oświatowymi i innymi na rzecz dziecka i rodziny, a także organizacjami pozarządowymi.
Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe,  oferujemy różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rehabilitacyjnej.
Uruchamiamy nowe formy terapii, żywo reagujemy na potrzeby.
Wyznajemy humanitarny system wartości. Dbamy o partnerskie, pełne przyjaźni relacje
w zespole.

Wizja poradni
Poradnia to nie tylko miejsce, do którego przychodzisz, ale to miejsce, gdzie Cię rozumieją, więc - ZAUFAJ NAM - CHCEMY CI POMÓC
poprzez:
Rzetelną i zaangażowaną pracę psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitantów podejmujących działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne, doradcze wspomagające rozwój jednostek oraz środowisk wychowawczych.
W pracy swojej:

1. Zadania doraźne:

 • uwzględniamy wszystkie aspekty rozwoju psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dziecka
 • trafnie dobieramy metody i techniki pracy z dzieckiem oraz takie formy stymulacji rozwoju, które są odpowiednie do wieku i możliwości dziecka.(w tym także dzieci uzdolne)
 • oferujemy pomoc dziecku z problemami wspierając dziecko i jego rodzinę stosując różnorodne, nowoczesne techniki i metody terapii (w tym mediacja).
 • współpracujemy ze szkołami, kładąc nacisk na wyszukiwanie i wskazywanie pozytywnych cech dziecka, jego mocne strony i możliwości, które należy pomóc mu rozwinąć

Wymierne rezultaty w postaci pokonywania barier i ograniczeń wewnętrznych stanowiących przeszkodę w harmonijnym rozwoju osobowości i funkcjonowania społecznym są dla nas najbardziej oczekiwanym efektem.

2. Osiągamy go poprzez:

 • stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług
 • dynamiczne wzbogacanie warsztatu i formy pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy,
 • systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników
 • ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • utrzymywanie prawidłowego klimatu sprzyjającemu wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym oraz wspieraniu się pracowników,
 • nieprzerwanie doskonalenie i wzbogacanie bazy o nowoczesny sprzęt i metody pracy

Chcemy być wyróżniającą się Poradnią, dlatego wciąż mamy otwarte głowy i serca na współpracę i zapotrzebowanie naszych klientów na adekwatną ofertę terapeutyczną i szkoleniowo-warsztatową.
Baza Poradni umożliwia realizację wszystkich zadań. Systematycznie analizujemy i doskonalimy jakość pracy Poradni. Współpracujemy z władzami terytorialnymi, mediami, instytucjami i stowarzyszeniami.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com