dyskalkulia


Terapia » dyskalkulia

Dyskalkulia to zaburzenia zdolności matematycznych.
Zdolności matematyczne – to predyspozycje potrzebne do rozumienia problemów matematycznych, metod i twierdzeń, do uczenia się ich, pamiętania i odtwarzania, do wiązania ich z innymi problemami, symbolami, metodami i twierdzeniami.

Oprócz strukturalnych zaburzeń zdolności matematycznych występują też zaburzenia całego poziomu zdolności matematycznych, takich jak: AKALKULIA -kompletny brak zdolności, całkowita niemożność używani a liczb, wykonywania obliczeń, posługiwania się matematycznymi znakami i symbolami.

OLIGOKALKULIA - relatywne zmniejszenie wszystkich cząstkowych zdolności matematycznych mniej więcej w jednakowym stopniu

PARAKALKULIA -odrębna jakościowo zaburzenie zdolności matematycznych, pojawiające się w większości przypadków w związku z chorobą psychiczną

Pseudodyskalkulia - występuje, gdy dziecko nie jest w stanie wykazać swoich potencjalnych zdolności matematycznych wskutek zaburzeń emocjonalnych, choroby fizycznej, zmęczenia czy braków w wiadomościach.

Celem terapii jest wdrażanie dziecka do wymagań edukacyjnych na miarę indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych oraz przyszłych potrzeb dziecka. Proces korekcyjno
– kompensacyjny terapii matematycznej ma na celu doprowadzenie do tego, aby dziecko osiągnęło taki stopień samodzielności w rozwiązywaniu zadań matematycznych, który pozwoli na względnie sprawne funkcjonowanie na lekcjach matematyki.

Terapię prowadzimy: metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz indywidualnym programem terapeutycznym

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com