integracja sensoryczna


Diagnoza » integracja sensoryczna

Diagnoza SI obejmuje wywiad z rodzicami, obserwację dziecka i przeprowadzenie specjalistycznych testów integracji sensorycznej. Testy te szczegółowo badają rozwój odbioru i przetwarzania informacji dotykowych, równoważnych i proprioceptywnych. Testy SI obejmują także umiejętność planowania ruchu, znajomość ciała, motorykę małą i koordynację wzrokowo ruchową. Zebrane w ten sposób informacje, pozwalają terapeucie zdiagnozować gdzie dokładnie leży problem i opracować szczegółowy plan terapii dla danego dziecka.

Charakterystyczne symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.
dziecko:
•    jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
•    łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
•    bywa agresywne,
•    jest niestabilne emocjonalnie,
•    jest zbyt statyczne, mało aktywne,
•    ma trudności z zasypianiem i snem,
•    prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
•    z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
•    unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
•    nie toleruje zabaw dłońmi,
•    nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
•    domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
•    wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
•    ma słabą świadomość własnego ciała,
•    wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
•    ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
•    wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
•    ma trudności z oceną odległości,
•    może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
•    ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
•    często myli strony prawa-lewa
•    z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
•    reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
•    boi się odrywać stopy od podłoża,
•    odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
•    boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
•    ma trudności z pisaniem, czytaniem,
•    zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
•    zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
•    nieprawidłowo stoi / siedzi,
•    szybko się męczy,
•    jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
•    ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
•    nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
•    poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
•    nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
•    ma opóźniony rozwój mowy,
•    lubi wydawać głośne dźwięki,
•    pewnych dźwięków nie zauważa,
•    poznaje otoczenie za pomocą węchu,
•    negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
•    nie rozróżnia zapachów,
•    ignoruje nieprzyjemne zapachy;

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com