integracja sensoryczna


Rehabilitacja » integracja sensoryczna

•    terapia jest przeznaczona głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie
•    Diagnoza integracji sensorycznej u dziecka 3-letniego polega na obserwacji jego zachowania podczas wykonywania konkretnych zadań ruchowych. Od 4. roku życia wykonuje się dodatkowo testy. Po trzech spotkaniach z terapeutą rodzice dostają pisemną opinię i zalecenia, jak pomagać dziecku w domu. Częstotliwość spotkań zależna jest od stopnia zaburzeń, nie mniej niż raz w tygodniu.
•    Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu oraz równowagi.
Terapia jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia odbywa się w sali wyposażonej m.in. w basen z piłkami, ściankę wspinaczkową, trampolinę, sprzęt podwieszany oraz wiele innych urządzeń.
•  nadpobudliwość, nadruchliwość, słaba koncentracja uwagi
•  Obniżony próg bólu
•  Wrażliwość na światło, dźwięki, dotyk
•  Niechęć do kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów
•  Problemy z nauką pisania, czytania
•  Brak aktywności na placu zabaw
•  Strach przed huśtaniem się, kręceniem na karuzeli, choroba lokomocyjna
•  Nieśmiałość, apatyczność, wycofanie z kontaktów z rówieśnikami
•  Niechęć do jazdy na rowerze
•  Problemy z utrzymaniem równowagi
•  Agresja wobec siebie lub wobec innych
•  Opóźniony rozwój mowy
•  Osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe
•  Schodzenie ze schodów krokiem dostawnym

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com