gimnastyka korekcyjna


Rehabilitacja » gimnastyka korekcyjna


Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci młodszych , często nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, są to dzieci przedszkolne, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego.
Postępowanie korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. W postępowaniu tym zasadniczą rolę odgrywają: ćwiczenia, właściwa organizacja warunków życia, przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku, żywienia oraz ogólna ruchliwość dziecka. Proces ten jest przeważnie długotrwały i wymagający współdziałania lekarza, nauczyciela, rodziców i dziecka.
I powodzenie jego zależy od : doboru ćwiczeń ruchowych, stopnia trudności, formy, metod i zasad ,które indywidualnie dostosowane zostaną do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com